Letní tábor 2018

Přihláška na letní tábor

Pro přihlášení na letní tábor je podstatné zejména včas odevzdat přihlášku a všechny její přílohy. Termín pro odevzdání přihlášky a příloh je stanoven na 24. května 2018 a s odevzdáním určitě nijak neotálejte, později již nemůžeme přihlášku přijmout. Ani o jeden den! Podoba přihlášky a její přílohy se liší dle věku účastníka a jeho pozice na táboře.

Přihláška pro mladší účastníky (do 15 let) (do 24. května)

Přihláška pro většinu účastníků. Při vyplňování nezapomeňte zvolit způsob dopravy na tábor i zpět a také způsob platby. Přihlášku netiskněte, použijte přihlášku od nás vytištěnou na speciálním papíře! K přihlášce je potřeba přiložit také fotokopii kartičky zdravotní pojišťovny. Kopírujte, prosíme, obě strany. Víme, že na jedné z nich není nic zajímavého, ale někteří lékaři se s ní rádi kochají. Další přílohou je kopie očkovacího průkazu, ten využije lékař ve chvíli, kdy budeme muset dítě nechat hospitalizovat v nemocnici. To se nestává moc často a zásadní je pak aktuálnost údajů v očkovacím průkazu. Pokud nemáte v průkazu uvedena všechna očkování, tak jej raději ani nepřikládejte.

Zásadní přílohou přihlášky je posudek o zdravotní způsobilosti. S tím bývá nejvíce problémů. Jeho přesné znění je dané zákonem a v jiné podobě je neplatný. Takový posudek po Vás již jistě mnohokrát chtěla i škola - na ŠVP, plavání, možná na výlety a jiné akce. Někteří jste je použili i na sportovní soustředění s různými kroužky a tak podobně. Problém je, že legislativa se v této oblasti mění poměrně často a řada škol a dalších institucí nestíhá změny sledovat a tak po vás chtějí posudky v neplatné podobě. Na náš tábor přijímáme POUZE posudky odpovídající aktuálně platné legislativě. Chybí na vašem školním posudku nějaká kolonka? Třeba evidenční číslo? Jsou v něm použity jiné formulace? Smůla, musíte k lékaři znovu. Řada lékařů, naštěstí, vystavuje posudky přímo ze svého počítačového systému na vlastní formuláře. Ty bývají zpravidla v pořádku. Dejte pozor také na vypsaný účel vydání posudku. V pořádku je "letní tábor" a "zotavovací akce", přijmou lze "škola v přírodě", přimhouřit oko lze pro "sportovní soustředění", ale v žádném případě neprojde "plavecký výcvik" a podobné. Dobrou zprávou je, že posudek nám stačí v kopii a jeho platnost je nyní nově dva roky, pokud ji lékař neomezil.

Poslední z příloh je nástupní list, to je ve své podstatě ono slavné a známé prohlášení o bezinfekčnosti. Slavnostně nám v něm slíbíte, že je vaše dítě zdravé, nepotkalo nikoho nakaženého a různé další věci, které nemá nikdo jak ověřit. Nástupní list odevzdáváte až při odjezdu na tábor. Proto jsme vám jej také zatím nedali. Až budete předávat dítě na tábor, tak od vedoucího obdržíte nástupní list a na místě jej vyplníte. Anebo si jej stáhněte a vyplňte doma.

Přihláška mladšího účastníka Posudek o zdravotní způsob. Souhlas s poskytnutím údajů

Přihláška pro mladší účastníky (do 15 let) (od 25. května)

Jelikož i přes naše naléhavé prosby celá řada z vás nedokázala dodržet stanovené termíny pro přihlášení a stále se ptáte na možnost přihlásit se na letní tábor, byli jsme nuceli v rychlosti zpracovat nové vzory přihlášek odpovídající nové legislativě. Nic netiskněte, všechno máme připraveno v klubovně. Kromě samostné přihlášky v nové podobě je potřeba odevzdat také zdravotní dotazník, vyplnit a od obou rodičů podepsat souhlas s poskytováním údajů o zdravotním stavu a přiložit další přílohy.

Přihláška mladšího úč. (GDPR) Posudek o zdravotní způsob. Souhlas s poskytnutím údajů Zdravotní dotazník

Přihláška pro dospělé účastníky (od 18 let)

Dospělí účastníci odevzdávají krom přihlášku ještě celou řadu příloh. Jaké přesně přílohy odevzdávají se řídí jejich kvalifikací a činností, kterou budou na táboře vykonávat. Úplně všichni odevzdávají kopii kartičky ZP a očkovacího průkazu, posudek o zdravotní způsobilosti pro práci s dětmi (tzv. papír na hlavu) i zdravotní dotazník. Ten, kdo bude pracovat v kuchyni (Byď by jen jedinkrát myl nádobí po snídani odevzdá také potrvinářský průkaz, všichni zdravotníci průkaz ZZA a kažký, kdo má tak doklad o činovnické kvalifikaci.

Přihláška dospělého účastníka "Papír na hlavu" Zdravotní dotazník

Přihláška pro účastníky od 15 do 18 let

Patříte-li do této věkové kategorie, tak velmi gratulujeme, budete to mít s přihláškou poněkud komplikované. Je potřeba, abyste odevzdali přihlášku mladšího účastníka se všemi náležejícími přílohami. Navíc je ale potřeba odevzdat také některé z příloh k přihlášce dospělého účastníka. Jaké? To záleží na tom, co budete na táboře dělat. Plánujete-li pracovat v kuchyni (a to plánují všichni), tak potřebujete potravinářský průkaz. Pokud na tábor jedete pomáhat s vedením, pak potřebujete také "lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k práci s dětmi a mládeží", neboli tzv. "papír na hlavu". Pakliže jste již absolvovali čekatelskou zkoušku, tak k přihlášce přiložte i dekret dokládající její složení.

Přihláška mladšího úč. (GDPR) Posudek o zdravotní způsob. Souhlas s poskytnutím údajů Zdravotní dotazník "Papír na hlavu"