Letní tábor 2018

Platby za letní tábor

Platbu za letní tábor odešlete, prosíme, tak, aby nejpozději 31. května byla připsána na náš účet 2200145000 / 2010 (Fio Banka). Jedná se o transparentní účet, údaje o Vaší platbě budou veřejně dohledatelné. Nezapomeňte použít správný variabilní symbol, jinak nebudeme schopni Vaši platbu identifikovat.

Platby v hotovosti je třeba předat střediskovému pokladníkovi (Jan Podzimek - Šikula), což je možný každou středu a čtvrtek od 17:00 do 19:00 v klubovně na Kamýku.

Pro platbu s využitím příspěvku z FKSP je nejprve potřeba nám sdělit úplné fakturační údaje Vašeho zaměstnavatele a další specifické požadavky na podobu faktury. My podle nich vytvoříme fakturu, tu předáme Vám, vy ji předáte svému zaměstnavateli a ten provede platbu. To celé se může poněkud nepříjemně protáhnout a proto tento typ platby v žádném případě nenechávejte na poslední chvíli.

Přehled přidělených variabilních symbolů a přehled již obdržených prostředků naleznete na platby.derwen.info.

platby.derwen.info